Их, дээд сургуулиудын 2013-2014 онд оюутан элсүүлэх журам
МУИС оюутан элсүүлэх журам   татах МУБИС оюутан элсүүлэх журам   татах ШУТИС оюутан элсүүлэх журам   татах ХААИС оюутан элсүүлэх журам   татах
"Их, дээд сургуулиудын 2013-2014 онд оюутан элсүүлэх журам" цааш унших »
Оюутан элсүүлэх журам

Их дээд сургуульд оюутан элсүүлэх журмыг энд дарж татаж авна уу.

Төрийн өмчийн их сургуульд 2013-2014 оны хичээлийн жилд оюутан элсүүлэх хяналтын тоо
Хэнтий аймгаас төрийн өмчийн их дээд сургуульд оюутан элсүүлэх хяналтын тоог доорх линкээр орж татаж аваарай.
"Төрийн өмчийн их сургуульд 2013-2014 оны хичээлийн жилд оюутан элсүүлэх хяналтын тоо" цааш унших »
Япон улсад суралцуулна гэнэ дээ
Япон хэл, соёлын чиглэлээр суралцаж буй оюутнуудыг Япон Улсын Засгийн газрын тэтгэлгийн хөтөлбөрт урьж байна

"Япон улсад суралцуулна гэнэ дээ" цааш унших »
“НОМ” ХӨТӨЛБӨР
НЭГ. ХЭРЭГЦЭЭ Мэдээллийн технологийн эрин үед үнэдсний уламжлалт ёс заншил, насанд хүрэгчид болон өсвөр үеийнхний харилцаа, хувь хүнээс нийгэм, байгууллага, гэр бүлийн өмнө хүлээх үүрэг хариуцлага зэрэг хүний амьдралын үнэт зүйлс нийгмийн зүгээс тавигдаж буй хэрэгцээ шаардлагаас хамааран өөрчлөгдөж байна.
"“НОМ” ХӨТӨЛБӨР" цааш унших »
“АВЪЯАС” ХӨТӨЛБӨР
НЭГ. ХЭРЭГЦЭЭ Дэлхий ертөнц даяарчлагдан, нийгмийн харилцаанд мэдээллийн технологи, техникийн дэвшил нэвтрэх тусам хүний байгалиас заяагдмал төрөлх шинж саармагжиж, амьдралын үнэт зүйлийн тухай ойлголт өөрчлөгдөн, уламжлалт ёс суртахууны үнэ цэн буурч байна.
"“АВЪЯАС” ХӨТӨЛБӨР" цааш унших »
“БАГШИЙН ХӨГЖИЛ” ХӨТӨЛБӨР
Нэг. Нийтлэг үндэслэл Хүмүүнлэг, иргэний, ардчилсан нийгэмд ажиллаж, амьдрах чадвартай, өөртөө итгэлтэй, үндэсний уламжлал, соёл зан заншлаа дээдэлдэг, сурах хүсэл тэмүүлэлтэй, эрдэм боловсролтой иргэнийг төлөвшүүлэхэд багшийн оролцоо дэмжлэг чухал билээ.
"“БАГШИЙН ХӨГЖИЛ” ХӨТӨЛБӨР" цааш унших »
Д.Отгонжаргал. Өнө мөнх орон дуу. Сайхан дуу байна

"Д.Отгонжаргал. Өнө мөнх орон дуу. Сайхан дуу байна" цааш унших »
Шинжлэх ухааны оны шилдэг бүтээл шалгаруулах журам
МОНГОЛ УЛСЫН БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ
УХААНЫ САЙДЫН ТУШААЛ

 
2010 оны 11 сарын 01 өдөр                                            Дугаар 479                                                      Улаанбаатар хот

Журам шинэчлэн батлах тухай
 
    Монгол Улсын Шинжлэх ухаан, технологийн тухай хуулийн 8.1.14 дэх заалтыг үндэслэн  ТУШААХ нь:
    1. “Шинжлэх ухааны оны шилдэг бүтээл шалгаруулах журам”-ыг хавсралтын ёсоор шинэчлэн баталсугай.
    2. Уг журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Шинжлэх ухаан, технологийн газар /Ө.Сүхбаатар/-т даалгасугай.
    3. Энэ тушаал гарсантай холбогдуулан Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2006 оны “Журам шинэчлэн батлах тухай” 172 дугаар тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

"Шинжлэх ухааны оны шилдэг бүтээл шалгаруулах журам" цааш унших »
Шинжлэх ухааны 2012 оны шилдэг бүтээлийг шалгаруулна
"Шинжлэх ухааны оны шилдэг бүтээл шалгаруулах журам"-ын  дагуу Шинжлэх ухааны 2012 оны шилдэг бүтээлийг  шалгаруулна.


Эрдэм шинжилгээний байгууллага, эрдэмтэн судлаачид 2012 оны шилдэг бүтээлд нэр дэвшүүлсэн бүтээл, холбогдох материалыг "Шинжлэх ухааны оны шилдэг бүтээл шалгаруулах журам"-ын  дагуу бүрдүүлэн 2012 оны 10 дугаар сарын 30-ны дотор БШУЯаманд хүргүүлнэ үү.

2012-2013 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД ТӨРИЙН ӨМЧИЙН ИХ СУРГУУЛИУДАД ОРОН НУТГААС ЭЛСҮҮЛЭХ ХЯНАЛТЫН ТОО

Хяналтын тоог энд дарж татаж авна уу.

Бас нэг Булганы тухай дуу ...

"Бас нэг Булганы тухай дуу ..." цааш унших »
Сургуулийн өмнөх боловсролын тухай хуульд орсон нэмэлт, өөрчлөлтүүд
СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН ТУХАЙ НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ Нийтлэг үндэслэл  1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт  1.1.Энэ хуулийн зорилт нь бага насны хүүхдийн хөгжлийг дэмжих, сургуулийн өмнөх боловсрол эзэмшүүлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.  2 дугаар зүйл. Сургуулийн өмнөх боловсролын                                         тухай хууль тогтоомж               2.1.Сургуулийн өмнөх боловсролын тухай хууль тогтоомж нь Монгол улсын Үндсэн хууль1, Боловсролын тухай2 хууль, Бага, дунд боловсролын тухай3 хууль болон тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.  
"Сургуулийн өмнөх боловсролын тухай хуульд орсон нэмэлт, өөрчлөлтүүд" цааш унших »
Бага, дунд боловсролын тухай хуульд орсон нэмэлт, өөрчлөлт
БАГА, ДУНД БОЛОВСРОЛЫН ТУХАЙ НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ Нийтлэг үндэслэл              1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт              1.1.Энэ хуулийн зорилт нь иргэнд бага, суурь, бүрэн дунд боловсрол эзэмшүүлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино. /Энэ хэсэгт 2008 оны 5 дугаар сарын 23-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/
"Бага, дунд боловсролын тухай хуульд орсон нэмэлт, өөрчлөлт" цааш унших »
Боловсролын тухай хуульд орсон нэмэлт, өөрчлөлтийг дээрх хуульд суулгасныг та бүхэнд хүргэж байна
БОЛОВСРОЛЫН ТУХАЙ  НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ   Нийтлэг үндэслэл             1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт              1.1.Энэ хуулийн зорилт нь боловсролын үндсэн зарчим, тогтолцоо, агуулга, удирдлага, зохион байгуулалт, боловсролын харилцаанд оролцогчдын эрх, үүрэг, хүлээх хариуцлагыг тодорхойлж, иргэний сурч боловсрох эрхийг хангахтай холбогдсон нийтлэг харилцааг зохицуулахад оршино.
"Боловсролын тухай хуульд орсон нэмэлт, өөрчлөлтийг дээрх хуульд суулгасныг та бүхэнд хүргэж байна" цааш унших »
Төрөөс соёлын талаар баримтлах бодлого батлах тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол гарсан байна
    Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуулийн 43 дугаар зүйлийн 43.1 дэх хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:   1.“Төрөөс соёлын талаар баримтлах бодлого”-ыг хавсралтаар  баталсугай.   2.“Төрөөс соёлын талаар баримтлах бодлого” батлагдсантай холбогдуулан  дараах арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхийг Монгол Улсын Засгийн газар /С.Батболд/-т даалгасугай:
"Төрөөс соёлын талаар баримтлах бодлого батлах тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол гарсан байна" цааш унших »
Унаган нутаг минь Булган хангай даа .... гэж сайхан дуу байна

"Унаган нутаг минь Булган хангай даа .... гэж сайхан дуу байна" цааш унших »
ӨВӨР МОНГОЛЫН ӨӨРТӨӨ ЗАСАХ ОРНЫ ИХ СУРГУУЛЬД ОЮУТАН, МАГИСТРАНТ, ДОКТОРАНТ СУРАЛЦУУЛНА


Монгол Улсын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны яам, Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Өвөр Монголын Өөртөө Засах Орон (ӨМӨЗО)-ны Ардын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийн дагуу 2012-2013 оны хичээлийн жилд БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ы Ардын Засгийн газрын тэтгэлгээр бакалаврын түвшингийн сургалтад 100 оюутан, мөн БНХАУ-ын Засгийн газрын тэтгэлгээр магистрантур, докторантурт 110 хүнийг ӨМӨЗО-ы их сургуулиудад дараах чиглэлээр суралцуулна. Үүнд:
 

"ӨВӨР МОНГОЛЫН ӨӨРТӨӨ ЗАСАХ ОРНЫ ИХ СУРГУУЛЬД ОЮУТАН, МАГИСТРАНТ, ДОКТОРАНТ СУРАЛЦУУЛНА" цааш унших »
2012 ОНД ОЮУТАН ЭЛСҮҮЛЭХ ЖУРАМ
АЙМАГ, ОРОН НУТГААС ÌÎÍÃÎËÛÍ ÈÕ ÄÝÝÄ ÑÓÐÃÓÓËÈÓÄÛÍ ÊÎÍÑÎÐÖÈÓÌЫН ГИШҮҮН ИХ,  ДЭЭД СУРГУУЛЬ, ÊÎËËÅÆÈÄ 2012 ÎÍÄ ОЮУТАН ЭЛСҮҮЛЭХ ЖУРАМ   Нэг. Íийтлэг үндэслэл. 1. Монголын их, дээд сургуулиудын консорциум /МИДСК/-ын гишүүн их,  дээд сургууль, êîëëåæèä оюутан элсүүлэх ажлыг àéìàã, îðîí íóòàãò нь зохион байгуулах, хуваарь сонгуулах, шийдвэрлэх асуудлыг ýëñýã÷äýä ÷èðýãäýë áàãàòàé зохицуулахад энэхүү журмын зорилго оршино.
"2012 ОНД ОЮУТАН ЭЛСҮҮЛЭХ ЖУРАМ" цааш унших »
Монгол кирил үсгийн латин хөрвүүлгийн шинэ стандарт батлагдлаа
Стандартчиллын Үндэсний Зөвлөлийн хурлаар Монгол кирил үсгийн латин хөрвүүлэг MNS 5217:2012 стандарт хэлэлцэн батлагдлаа.

"Монгол кирил үсгийн латин хөрвүүлгийн шинэ стандарт батлагдлаа" цааш унших »
(Нийт: 93)